Edyta Łabecka

Dyrektor Oddziału we Wrocławiu

Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami

Numer Licencji: PFRN-7947

telefon: 691 288 553

e-mail: edyta.labecka@cea.expert

Joanna Ołownia

Starszy doradca ds. nieruchomości

telefon: 607 313 708

e-mail: joanna.ołownia@cea.expert

Damian Rogowski

Młodszy doradca ds. nieruchomości

telefon: 535 516 522

e-mail: damian.rogowski@cea.expert

Aleks Frankus