Filozofia ujęta w myśli „Człowiek naprawdę posiada tylko to, co jest w nim” odzwierciedla Misję, Wizję i Wartość Cube Estate Agency, a ponadto jest głównym wyznacznikiem, według którego prowadzimy działalność i kształtujemy kierunek naszego rozwoju w przyszłości.
Misją Cube Estate Agency, jest osiągnięcie pozycji firmy wiodącej na rynku nieruchomości, przy nieustannym poprawianiu relacji z klientami oraz motywowaniu współpracowników do osiągnięcia najwyższego stopnia efektywności pracy
Najważniejszymi dla nas wartościami są:
Satysfakcja klientów – Troska o naszych klientów okazywana poprzez niezawodnie i punktualnie świadczone usługi, pierwszorzędną jakość i partnerstwo oparte na doskonałości
Współpraca  Relacje międzyludzkie oparte na uczciwości, szacunku
Praca w zespole – By z każdym nowym dniem wykonywać lepiej to, co robimy dzisiaj
Odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska – Właściwa eksploatacja naszych zasobów w celu stworzenia bezpiecznego i odpowiedzialnego za środowisko miejsca pracy
Innowacyjność i twórczość – Ciągła weryfikacja obecnych metod działania, wykorzystywanie nowoczesnych technologii do celów gospodarczych, wykazywanie rozwagi i wnikliwości w zarządzaniu ryzykiem.