Polecam atrakcyjnie położoną działkę położoną w Kobierzycach w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej E67, około 3,5km do Autostrady S8 i tuż przy orientacyjnym przebiegu II wariantu drogi S8 Wrocław-Kłodzko-granica państwa.
Działka o pow. 7500m2, kształt trapez prostokątny o wym.iarach ok. 66mx112mx60mx147m.
Dojazd do działki drogą asfaltową.
Teren objęty MPZP i oznaczony symbolem 1P i niewielka część 1R.
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1P, 2P i 3P ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: tereny produkcyjne – produkcja, budownictwo, obsługa firm i klienta, finanse, transport, wypoczynek, 
turystyka, gastronomia, handel hurtowy i detaliczny, usług zdrowia i opieki społecznej;
2) uzupełniające:
a) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe,
b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości:
a) 10 m od linii rozgraniczającej z drogą powiatową Nr 1962D – ul. Bolońską,
b) 6 m od linii rozgraniczającej z drogą 1KDD,
c) 20 m od orientacyjnego przebiegu drogi S5;
2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać trzech;
3) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 14 m;
4) nie określa się wymagań w zakresie form dachów i pokryć dachowych;
5) budynki gospodarcze i garaże wolnostojące, mogą być wyłącznie jednokondygnacyjne oraz winny posiadać formę 
dachu odpowiadająca formie dachu budynku usługowego, w zakresie: kątów nachylenia połaci dachowych oraz pokrycia
6) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolnostojących, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu
dachu, nie może przekraczać 10 m;
7) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem słupków 
oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm;
8) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych.
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1R, 2R, ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: rola z zakazem zabudowy. 
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia: ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, w tym również zabudowy związanej z produkcją rolniczą i leśną.
W sąsiedztwie nieruchomości Weterynaryjne Zakłady Farmaceutyczne, stacja paliw Orlen.
Cena do negocjacji.
Zapraszam na prezentację.

Nr oferty:
28/4584/OGS
Cena:
900 000.00
Cena za metr:
120.00 PLN
Przeznaczenie działki:
KOMERCYJNA
Rodzaj nieruchomości:
DZIAŁKA
Rodzaj transakcji:
SPRZEDAŻ
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość:
KOBIERZYCE
Ukształtowanie działki:
PŁASKIE
Kształt działki:
TRAPEZ
Powierzchnia działki:
7500.00 m2
Rynek:
WTÓRNY

Kontakt z agentem

Edyta Łabecka

Telefon: +48 691-288-553
Numer licencji agenta: PFRN 7947

Podobne oferty